Toplam Kalite Yönetimi,EFQM Sistemi Kurulması

efqm

Mükemmelliğe Giden Yol Dünya ekonomilerinin bütünleşmesi arttıkça, rekabetin kapsam ve yoğunluğu da büyük ölçüde değişiyor. Başarılı işletmeler, yeni yönetim ve organizasyon yöntemlerine yöneliyorlar. Kalite rekabet gücünü artıran etkenler arasında öne çıkarken, müşterilerin mutluluğunu, çalışanların katılımını, kuruluşun tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmeyi ve sürekli gelişimi hedefleyen Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı yaygınlaşıyor. EFQM Modeli, boyutu ve sektörü