Yaratıcı İlişkilendirme

yaratıcılık

Yaratıcı kişiler diğerlerinden farklı ne yapıyor ?                                                                                ”İlişkilendirmek, sorgulamak, gözlemlemek, deney yapmak ve ağlar kurmak” Yapılan

İlişki Yönetimi

iletişim

Yaşam kalitemizin bir göstergesi de yürüttüğümüz ilişkilerin kalitesidir. Çünkü insanın ilişkilerinin niteliği, o kişinin yaşam kalitesine etki eder. Madem ilişki, iletişim kurmamak mümkün değil, o halde insanlarla aramızdaki ilişkide neler olup bittiğini anlamalıyız ki ilişkilerimizi yaşam kalitemizi düşürmeyecek şekilde ustalıkla, sağlıklı bir şekilde yürütebilelim. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için “kendimizi”, “karşımızdakini” ve “ilişki sürecinde

Eğiticinin Eğitimi

e.eğitimi

Öğretme; öğrenilmesi planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesi işidir . Öğretme ve öğrenme birbiriyle yakın ve karşılıklı ilişkiler içinde, davranış değişmesini sağlamaya yönelik etkinlikleri kapsamaktadır . Öğretmen/Eğitmenin rolü öğrenmeyi sağlamaktır. Öğretenin kişilik özellikleri ile bilgi düzeyinin öğrenmeye etkisinin yanısıra öğretme yöntemleri de büyük etki yapar.Yapılan bir araştırmaya göre, insanlar okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %26’sını, gördüklerinin %36 sını ve yaşadıklarının

Stres Yönetimi

stres2

Stres kişinin baş edebilme gücünü aşan ya da zorlayan durumlarla karşılaştığında kendini koruyabilmek ve hayata devam edebilmek adına verdiği otomatik tepkilerdir. Ruhsal yapının fiziksel durumu, fiziksel durumların da ruhsal yapıları etkiliyor olduğu yapılan bir çok araştırmada ortaya konulan bir bilgidir. Hasta olan bir kişinin moralinin yüksek olmasının iyileşme sürecini hızlandırdığını bildiğimiz gibi, sağlıklı olan bir

Problem(Sorun) Çözme Yaklaşımları/ Teknikleri Eğitimi

problem

21. yüzyıl becerileri ne gerektiriyor ? Yaratıcı düşünme, Eleştirel düşünme , İşbirlikli Çalışma ve Problem Çözme Problem Çözme; Bir sorun gördüğünde harekete geçerek onu çözmeye yönelik inisiyatif kullanmak, 21. yüzyıl kazanımları arasında en öncelikli olanıdır. Kişi; yaratıcılığını, eleştirel düşünme ve işbirlikli çalışabilme becerisini bir sorunu çözmek üzere harekete geçtiğinde kullanacaktır. Problem çözme becerisi, kabaca, “sorunu

Engelli Farkındalığı Eğitimi

Engelli

Tüm İnsanlar eşit doğar ve toplumsal katılımda eşit haklara sahiptir. Ancak bazı bireyler sosyal, bilişsel veya fiziksel durumları nedeniyle, bu haklara sahip olamamaktadır. Engelli bireyler, söz konusu haklardan gerektiği gibi yararlanamayan bireylerin başında gelmektedir. Engellilerle ilgili aşılması gereken en önemli sorunların başında, toplumda engelli farkındalığı yaratılması ve Engellilerin anlaşılabilmesi sorunudur. Engel türü ne olursa olsun,

Diksiyon ve Sunum Teknikleri

sunum

Günlük iletişimde, “ne söylediğimiz” kadar “nasıl söylediğimiz” de çok önemlidir. Bazen iyi niyetle söylenmiş bir cümle, karşı tarafça doğru algılanmadığından, pek çok tatsızlık yaşanabilir. Örneğin aynı cümle, iki farklı ses tonuyla söylendiğinde, farklı sonuçlar doğurabilir. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek için, bu iletişim farkındalığına sahip olabilmek önemlidir. Diksiyon, sesleri ve sözleri dilin kurallarına uygun olarak

Beden Dilim Ne Anlatıyor?

Karşımızdaki insanla iletişim kurarken, bir mesajı iletirken 3 kanalı kullanırız: Söz, Ses, Beden Dili. 1967 tarihli Ferris&Mahrebian araştırma sonuçlarına göre, söz konusu bu üç iletişim kanalının karşımızda bıraktığı etkilerin yüzdeleri şöyledir: • Söz: %7 • Ses ve Vurgu: %38 • Beden Dili: %55 Toplumlara göre değişen bazı farklılıklar olmak kaydıyla, günümüzde yapılan araştırmalar da, yaklaşık

Life Kinetik ”Beyin Gücünüzü, Yaratıcılığınızı Geliştirin”

  Life Kinetik, bedensel hareket ve göz idmanları yoluyla beyin becerilerini geliştirmek üzere hazırlanmış, üç boyutlu düşünce modeli olan snaptik modeli içeren bir programdır. Kimler Katılabilir • İlkokul ve üstü Öğrenciler • Alana ilgi duyan tüm eğitimciler Programın Amacı • Beyin hücreleri olan nöronlar, birbirleriyle bağlıdırlar ve beynin öğrenme hızına bağlı olarak yeni ağlar   

Yaratıcı Drama Temel Eğitimi

Yaratıcı drama, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’ nun tüm eğitimcilere önerdiği bir eğitim yöntemidir. Uygulamalı bir öğrenme biçimi olan yaratıcı drama, herhangi bir konuyu rol oynama yolu ile ele alarak, bir grup ile birlikte canlandırmalar yapmaktır. Son yıllarda eğitimde sözel bilgi depolanmasının yerini, yaşantılara dayalı öğrenme almıştır. Yaratıcı drama ile yapılan canlandırma ve doğaçlama çalışmaları,