Beden Dilim Ne Anlatıyor?

Karşımızdaki insanla iletişim kurarken, bir mesajı iletirken 3 kanalı kullanırız: Söz, Ses, Beden Dili. 1967 tarihli Ferris&Mahrebian araştırma sonuçlarına göre, söz konusu bu üç iletişim kanalının karşımızda bıraktığı etkilerin yüzdeleri şöyledir: • Söz: %7 • Ses ve Vurgu: %38 • Beden Dili: %55 Toplumlara göre değişen bazı farklılıklar olmak kaydıyla, günümüzde yapılan araştırmalar da, yaklaşık