Yaratıcı Drama Temel Eğitimi

Yaratıcı drama, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’ nun tüm eğitimcilere önerdiği bir eğitim yöntemidir. Uygulamalı bir öğrenme biçimi olan yaratıcı drama, herhangi bir konuyu rol oynama yolu ile ele alarak, bir grup ile birlikte canlandırmalar yapmaktır. Son yıllarda eğitimde sözel bilgi depolanmasının yerini, yaşantılara dayalı öğrenme almıştır. Yaratıcı drama ile yapılan canlandırma ve doğaçlama çalışmaları,