Sistem/ Süreç Dokümantasyonu Eğitimi

dokumantasyon

Sürekli değişen ortam şartlarında standart işleyiş tarzları rekabete engeldir, diye düşünülebilir. ‘’Bugün en önemli güç bilgi’’ Denenmiş ve başarılı olmuş hatta denenmiş ama başarısız olmuş bilgilerin dokumante edilmesi gerekir. Önemli olan bu bilginin nihai bilgi olduğu yaklaşımı içinde olmamaktır. Bilgi geliştirilmeli ve daha iyisi ortaya konduğunda , dokumantasyon da bu yeni bilgilerle güncellenmelidir. Daha iyisi

5 S Eğitimi

5s

Fiyatı pazarın belirlediği bir ortamda rekabet edebilme becerisi, kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmeyi gerektiriyor. Bu hedefe önemli katkıda bulunan çalışmalardan biri de 5S uygulamalarıdır. İş alanlarının, malzemenin, makinelerin, ekipmanların doğru yerleşimi ve organizasyonu ile iş alanı kazanımı, gereken miktarda malzeme stoklama, aradığın malzeme/ alet/ ürünü hızlı bulma, işi yapma biçiminde değişiklikler yaparak gereksiz iş gücü

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje yönetimi

Büyük ve karmaşık işler çeşitli disiplinlerin bir arada çalışmasını ve genelde yüksek kaynak kullanımını gerektirir. Gerçekleştirilecek işte çalışacakların ve diğer kullanılan maddi kaynakların maliyeti artırmamak içinde işin uygun bir zaman içinde gerçekleştirilmesi gerekir. İyi Planlanmayan ve yürütülemeyen bir iş proje sahiplerine ciddi zararlar verebilir. Tam tersinin olması ise verimliliği ve karı ciddi oranda arttırır. Bugünün

Risk Analizi Eğitimi

risk 1

Kuruluşların faaliyetlerini yürüttüğü kendi sınırları içinde veya dışında, kendi personelini veya yaptıkları iş nedeniyle etkileyebilecekleri diğer kişileri ve etkiledikleri çevreyi koruması yasal sorumluluk olduğu kadar bir sosyal sorumluluktur . Bunu sağlamanın yolu etkili bir yöntemle tüm faaliyetlerin risk analizlerini yapmaktan geçer. Kimler Katılabilir Risk analizinde yer alacak herkes Programın Amacı Riskleri kontrol altına alarak can

HACCP –Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları

HACCP

Gıdanın her yaş grubunda, sürekli kullanılan ve direkt vücuda alınan bir ürün olması, tehlikelerinin özel bir yöntemle değerlendirilmesini gerektirir. Hazard Analysis and Critical Control Point – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları yöntemi ile gıdayı etkileyen personel, ekipman, hammadde, ortam hijyeni değerlendirilerek tüketiciye sağlıklı ürün teslimi hedeflenir Kimler Katılabilir Gıda alanında çalışanlar Programın Amacı Riskleri

Performans Koçluğu Eğitimi

koçluk

Hedeflerle yönetim yaklaşımını esas alarak, her görev ve unvan için kişisel, takıma ait ve örgütsel hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde yöneticileri güçlendirebilmek için tasarlanmıştır. Kimler Katılabilir Öğretmenler, yöneticiler, takım liderleri Programın Amacı Eğitim, zaman, süreç ve hedef baskısı altında çalışan kişilerin etkin şekilde yönetilmesi için gerekli, hedefe yönelik yöntem ve taktikleri öğretmeyi hedefler. Program İçeriği • Koçluk ve

Çevre ve İş Güvenliği Bilinci

isg cevre bilinç

‘Ağaç yaşken eğilir’ Çevre ve İnsan sağlığının korunması bilincinin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerekir. Bununla birlikte çocuğun model olarak gördüğü ebeveynlerin eğitimi ve çocuğu bilinçlendirmelerinin önemi çok büyüktür. İnsana hiçbir nedenle zarar verilemeyeceği öğretilmesi gereken en önemli bilgidir İnsanın ve insanın var olması için gereken çevrenin tüm varlıklarıyla korunması da diğer kazandırılması gereken bilgidir. Kimler

Bilinçte Kalite Eğitimi

kalite bilinci

Mekanınız 10 numara, para da gani ama işi bugün ve yarın kârlı yapmak için kalite bilincine sahip çalışanlara ihtiyacınız var. Her birinin başında bekleyemezsiniz. Siz doğru sistemi kurun ve geri çekilip izleyin. Kimler Katılabilir Üst kademe yöneticilerinden başlayarak tüm personel. Programın Amacı Müşteriye ürün anlamında ( hizmet ürünleri dahil) sunulanların benzerleştiği ortamda, personelin yaratacağı farklılıklar

Telefonda İletişim Becerileri Eğitimi

Henüz kuruluşunuz ile iş yapmamış ve size telefonla ulaşmak isteyen bir müşteri adayı için onu etkileyecek ne görkemli bir büro, ne de diğer iş atmosferi vardır. Tüm bunların yerine sadece telefondaki ses… O ses ve görüşme şekli sonucu etkiliyor. O an kazanabilirsiniz veya kaybedersiniz . Bir çok kişinin çalışması ile kazanılmış müşteriler de bu noktada kaybedilebilir

Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi

‘’ Süreç Yönetimi = Hedeflerle Yönetim ‘’ Her kuruluş kâr etmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi çeşitli kaynaklar ve işi yapma biçimleri gerektirir. Kuruluşun vizyon, misyon ve hedeflerine göre yapılandırılmamış ve birbiriyle ilişkileri ortaya konmayarak her biri bağımsız bir işmiş gibi yapılandırılan faaliyetler kuruluşu hedeflerine ulaştırmaz Süreçleri yukarıda belirtilen şekilde tanımlamak, her sürecin