Çevre ve İş Güvenliği Bilinci

isg cevre bilinç

‘Ağaç yaşken eğilir’ Çevre ve İnsan sağlığının korunması bilincinin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerekir. Bununla birlikte çocuğun model olarak gördüğü ebeveynlerin eğitimi ve çocuğu bilinçlendirmelerinin önemi çok büyüktür. İnsana hiçbir nedenle zarar verilemeyeceği öğretilmesi gereken en önemli bilgidir İnsanın ve insanın var olması için gereken çevrenin tüm varlıklarıyla korunması da diğer kazandırılması gereken bilgidir. Kimler