Zaman ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi zamanımızın; amaçlarımızı, sorumluluklarımızı, zevklerimizi ve sosyal yaşamımızın içerdiği etkinliklerimizi bir arada yürütebilecek bir biçimde planlanması anlamına gelmektedir. Her gün hepimize 24 saatlik bir çek veriliyor Bunu en iyi şekilde harcamak bizim elimizde ancak bu çeki daha sonra harcamak üzere saklamak mümkün değil. Hepimiz aynı çeke sahibiz aramızdaki fark bu çeki nasıl kullandığımızla ortaya

Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Eğitimi

efqm

EFQM Modeli, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir değerlendirme aracıdır. Kuruluşlara, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olur. Kimler Katılabilir Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında yer alacak her düzeyde idari personel Programın Amacı

Problem(Sorun) Çözme Yaklaşımları/ Teknikleri Eğitimi

problem

21. yüzyıl becerileri ne gerektiriyor ? Yaratıcı düşünme, Eleştirel düşünme , İşbirlikli Çalışma ve Problem Çözme Problem Çözme; Bir sorun gördüğünde harekete geçerek onu çözmeye yönelik inisiyatif kullanmak, 21. yüzyıl kazanımları arasında en öncelikli olanıdır. Kişi; yaratıcılığını, eleştirel düşünme ve işbirlikli çalışabilme becerisini bir sorunu çözmek üzere harekete geçtiğinde kullanacaktır. Problem çözme becerisi, kabaca, “sorunu