Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi

‘’ Süreç Yönetimi = Hedeflerle Yönetim ‘’ Her kuruluş kâr etmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi çeşitli kaynaklar ve işi yapma biçimleri gerektirir. Kuruluşun vizyon, misyon ve hedeflerine göre yapılandırılmamış ve birbiriyle ilişkileri ortaya konmayarak her biri bağımsız bir işmiş gibi yapılandırılan faaliyetler kuruluşu hedeflerine ulaştırmaz Süreçleri yukarıda belirtilen şekilde tanımlamak, her sürecin