Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Eğitimi

efqm

EFQM Modeli, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir değerlendirme aracıdır. Kuruluşlara, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olur. Kimler Katılabilir Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında yer alacak her düzeyde idari personel Programın Amacı