Zaman ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi zamanımızın; amaçlarımızı, sorumluluklarımızı, zevklerimizi ve sosyal yaşamımızın içerdiği etkinliklerimizi bir arada yürütebilecek bir biçimde planlanması anlamına gelmektedir. Her gün hepimize 24 saatlik bir çek veriliyor Bunu en iyi şekilde harcamak bizim elimizde ancak bu çeki daha sonra harcamak üzere saklamak mümkün değil. Hepimiz aynı çeke sahibiz aramızdaki fark bu çeki nasıl kullandığımızla ortaya