İşletme Bütçeleri Hazırlanması

030

”Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.” Peter F. Drucker İşletme yönetiminin en önemli fonksiyonları planlama ve kontroldür ve bütün yönetim kararlarının temelini oluştururlar. İşletme bütçeleri; işletmelerin saptanmış amaçlarına ulaşmalarında gerekli eylemlerin yerine getirilmesi amacıyla gereksinim duyulan kaynakların nasıl sağlanacağını ve nerelerde kullanılacağının plânlanmasıdır Bütçe kontrolü; bütçe ile saptanan işletme amaçlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan