İşletme Bütçeleri Hazırlanması

030

”Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.” Peter F. Drucker İşletme yönetiminin en önemli fonksiyonları planlama ve kontroldür ve bütün yönetim kararlarının temelini oluştururlar. İşletme bütçeleri; işletmelerin saptanmış amaçlarına ulaşmalarında gerekli eylemlerin yerine getirilmesi amacıyla gereksinim duyulan kaynakların nasıl sağlanacağını ve nerelerde kullanılacağının plânlanmasıdır Bütçe kontrolü; bütçe ile saptanan işletme amaçlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan

Finansal Tablolar Ve Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler

026

Yönetme; önemli ölçüde finansal raporlama araçlarına dayanır. İyi bir finansal raporlama sisteminin sağlayacağı sürekli bilgi akışı, üst düzeydeki yöneticilere daha sağlıklı karar alma, yetki delege etme ve kendilerine bağlı bölümleri daha etkili bir şekilde yönetme ve denetleme olanağını verir. Denetim ve değerlendirme için yöneticilerin yapacakları dolaysız perakende gözlemler yeterli değildir.Bu gözlemler finansal raporların sağlayacağı bilgilerle

Performans Koçluğu Eğitimi

koçluk

Hedeflerle yönetim yaklaşımını esas alarak, her görev ve unvan için kişisel, takıma ait ve örgütsel hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde yöneticileri güçlendirebilmek için tasarlanmıştır. Kimler Katılabilir Öğretmenler, yöneticiler, takım liderleri Programın Amacı Eğitim, zaman, süreç ve hedef baskısı altında çalışan kişilerin etkin şekilde yönetilmesi için gerekli, hedefe yönelik yöntem ve taktikleri öğretmeyi hedefler. Program İçeriği • Koçluk ve

Stres Yönetimi

stres2

Stres kişinin baş edebilme gücünü aşan ya da zorlayan durumlarla karşılaştığında kendini koruyabilmek ve hayata devam edebilmek adına verdiği otomatik tepkilerdir. Ruhsal yapının fiziksel durumu, fiziksel durumların da ruhsal yapıları etkiliyor olduğu yapılan bir çok araştırmada ortaya konulan bir bilgidir. Hasta olan bir kişinin moralinin yüksek olmasının iyileşme sürecini hızlandırdığını bildiğimiz gibi, sağlıklı olan bir

Çevre ve İş Güvenliği Bilinci

isg cevre bilinç

‘Ağaç yaşken eğilir’ Çevre ve İnsan sağlığının korunması bilincinin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerekir. Bununla birlikte çocuğun model olarak gördüğü ebeveynlerin eğitimi ve çocuğu bilinçlendirmelerinin önemi çok büyüktür. İnsana hiçbir nedenle zarar verilemeyeceği öğretilmesi gereken en önemli bilgidir İnsanın ve insanın var olması için gereken çevrenin tüm varlıklarıyla korunması da diğer kazandırılması gereken bilgidir. Kimler

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

cevre

Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda islahı korunması ve geliştirilmesi gerekir. ‘Kirleten öder’ prensibi çerçevesinde ‘ ekonomik faaliyet sırasında ortaya çıkan kirliliğin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmaması için alınması gereken önlemlerin maliyetlerinin kirliliğe sebep olan tarafından

OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

isg.1

İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Nasıl ekmek bizim için bir değerdir ve hiçbir şekilde yere atmaz, üzerine basmaz isek insan hayatını korumanın da çok daha önemli bir değer olduğunun bilinci ile hareket etmeli ve hiçbir çıkarı insan hayatı önüne koymamalıyız Bu sistem bütünsel bir yaklaşımla işi ve işin içinde yer alan işçiyi korumak için gerekleri

ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi (Üretim / Hizmet)

puko

‘’Geleceğin tüm yönetim sistemi standartları için yeni ‘Yüksek Seviye Yapı’ Bir kuruluşun var olması ve sürekliliğini sağlaması için ihtiyacı olan tüm işletim gereklerini sunuyor yeni ISO 9001:2015 • Kaynakların etkin kullanımı • Geliştirilmiş risk yönetimi • Liderlik • Hedefler, ölçüm ve değişiklik üzerine vurgu • İletişim ve farkındalık • Daha az kuralcı gereksinimler • Farklı

Bilinçte Kalite Eğitimi

kalite bilinci

Mekanınız 10 numara, para da gani ama işi bugün ve yarın kârlı yapmak için kalite bilincine sahip çalışanlara ihtiyacınız var. Her birinin başında bekleyemezsiniz. Siz doğru sistemi kurun ve geri çekilip izleyin. Kimler Katılabilir Üst kademe yöneticilerinden başlayarak tüm personel. Programın Amacı Müşteriye ürün anlamında ( hizmet ürünleri dahil) sunulanların benzerleştiği ortamda, personelin yaratacağı farklılıklar

Telefonda İletişim Becerileri Eğitimi

Henüz kuruluşunuz ile iş yapmamış ve size telefonla ulaşmak isteyen bir müşteri adayı için onu etkileyecek ne görkemli bir büro, ne de diğer iş atmosferi vardır. Tüm bunların yerine sadece telefondaki ses… O ses ve görüşme şekli sonucu etkiliyor. O an kazanabilirsiniz veya kaybedersiniz . Bir çok kişinin çalışması ile kazanılmış müşteriler de bu noktada kaybedilebilir