TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti – Kuruluşlarda Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması Standardı

müşteri memnuniyeti3

Müşteriler kuruluşların en önemli varlık sebebidir. Sınırların kalktığı, müşterinin seçeneklerinin dünya dahilinde her yer olabildiği mevcut ortamda , müşterilerin beklenti ve şikayetlerine kayıtsız kalmak mümkün değildir. Müşteri beklentilerinin kişiden kişiye değişmesi bu durumu kontrol etmeyi zorlaştırmakta ve sistematik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. Bu standart bunun yollarını etkin olarak tanımlayarak kullanıcılara bu konuda yol göstermektedir Kimler

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

cevre

Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda islahı korunması ve geliştirilmesi gerekir. ‘Kirleten öder’ prensibi çerçevesinde ‘ ekonomik faaliyet sırasında ortaya çıkan kirliliğin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmaması için alınması gereken önlemlerin maliyetlerinin kirliliğe sebep olan tarafından

OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

isg.1

İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Nasıl ekmek bizim için bir değerdir ve hiçbir şekilde yere atmaz, üzerine basmaz isek insan hayatını korumanın da çok daha önemli bir değer olduğunun bilinci ile hareket etmeli ve hiçbir çıkarı insan hayatı önüne koymamalıyız Bu sistem bütünsel bir yaklaşımla işi ve işin içinde yer alan işçiyi korumak için gerekleri

ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi (Üretim / Hizmet)

puko

‘’Geleceğin tüm yönetim sistemi standartları için yeni ‘Yüksek Seviye Yapı’ Bir kuruluşun var olması ve sürekliliğini sağlaması için ihtiyacı olan tüm işletim gereklerini sunuyor yeni ISO 9001:2015 • Kaynakların etkin kullanımı • Geliştirilmiş risk yönetimi • Liderlik • Hedefler, ölçüm ve değişiklik üzerine vurgu • İletişim ve farkındalık • Daha az kuralcı gereksinimler • Farklı

İç Denetçi Eğitimi

Denetçi

Günümüzün iş ortamında, etkili ve etkin bir iç denetim fonksiyonuna sahip olmak gerçek bir gerekliliktir. İç denetim, etkin kurumsal yönetişimin temel köşe taşları arasındadır. İç denetimin misyonu, paydaşlara risk-bazlı ve objektif güvence, tavsiye ve öneriler ve içgörü sağlayarak kurumsal değeri korumak ve geliştirmektir. Genellikle bir denetim komitesinin gözetimi altında, iç denetçiler, kurumun prosesleri, operasyonları ve

TS EN 16001 ve ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi Standartları

enerji yönetimi

Kuruluşların en önemli gider kalemlerinden biri enerjidir. Rekabet ortamında , kaliteden vazgeçmeden, bu maliyetin düşürülmesi önemlidir. Ayrıca enerjinin kısıtlı olmasıda diğer bir etkendir. Tüm bunlar günümüz dünyasındaki kuruluşların, bu konuyu 1. öncelikli hedefleri arasına koymalarını gerektirmektedir. Kimler Katılabilir İyileştirme çalışmalarında yer alacak personeller Programın Amacı Bu standart enerji yönetiminin esaslarını ortaya koymaktadır. İlgili kuruluş isterse