TS EN 16001 ve ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi Standartları

enerji yönetimi

Kuruluşların en önemli gider kalemlerinden biri enerjidir. Rekabet ortamında , kaliteden vazgeçmeden, bu maliyetin düşürülmesi önemlidir. Ayrıca enerjinin kısıtlı olmasıda diğer bir etkendir. Tüm bunlar günümüz dünyasındaki kuruluşların, bu konuyu 1. öncelikli hedefleri arasına koymalarını gerektirmektedir. Kimler Katılabilir İyileştirme çalışmalarında yer alacak personeller Programın Amacı Bu standart enerji yönetiminin esaslarını ortaya koymaktadır. İlgili kuruluş isterse