OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

isg.1

İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Nasıl ekmek bizim için bir değerdir ve hiçbir şekilde yere atmaz, üzerine basmaz isek insan hayatını korumanın da çok daha önemli bir değer olduğunun bilinci ile hareket etmeli ve hiçbir çıkarı insan hayatı önüne koymamalıyız Bu sistem bütünsel bir yaklaşımla işi ve işin içinde yer alan işçiyi korumak için gerekleri

ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi (Üretim / Hizmet)

puko

‘’Geleceğin tüm yönetim sistemi standartları için yeni ‘Yüksek Seviye Yapı’ Bir kuruluşun var olması ve sürekliliğini sağlaması için ihtiyacı olan tüm işletim gereklerini sunuyor yeni ISO 9001:2015 • Kaynakların etkin kullanımı • Geliştirilmiş risk yönetimi • Liderlik • Hedefler, ölçüm ve değişiklik üzerine vurgu • İletişim ve farkındalık • Daha az kuralcı gereksinimler • Farklı

Bilinçte Kalite Eğitimi

kalite bilinci

Mekanınız 10 numara, para da gani ama işi bugün ve yarın kârlı yapmak için kalite bilincine sahip çalışanlara ihtiyacınız var. Her birinin başında bekleyemezsiniz. Siz doğru sistemi kurun ve geri çekilip izleyin. Kimler Katılabilir Üst kademe yöneticilerinden başlayarak tüm personel. Programın Amacı Müşteriye ürün anlamında ( hizmet ürünleri dahil) sunulanların benzerleştiği ortamda, personelin yaratacağı farklılıklar

İç Denetçi Eğitimi

Denetçi

Günümüzün iş ortamında, etkili ve etkin bir iç denetim fonksiyonuna sahip olmak gerçek bir gerekliliktir. İç denetim, etkin kurumsal yönetişimin temel köşe taşları arasındadır. İç denetimin misyonu, paydaşlara risk-bazlı ve objektif güvence, tavsiye ve öneriler ve içgörü sağlayarak kurumsal değeri korumak ve geliştirmektir. Genellikle bir denetim komitesinin gözetimi altında, iç denetçiler, kurumun prosesleri, operasyonları ve

Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi

‘’ Süreç Yönetimi = Hedeflerle Yönetim ‘’ Her kuruluş kâr etmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi çeşitli kaynaklar ve işi yapma biçimleri gerektirir. Kuruluşun vizyon, misyon ve hedeflerine göre yapılandırılmamış ve birbiriyle ilişkileri ortaya konmayarak her biri bağımsız bir işmiş gibi yapılandırılan faaliyetler kuruluşu hedeflerine ulaştırmaz Süreçleri yukarıda belirtilen şekilde tanımlamak, her sürecin

Zaman ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi zamanımızın; amaçlarımızı, sorumluluklarımızı, zevklerimizi ve sosyal yaşamımızın içerdiği etkinliklerimizi bir arada yürütebilecek bir biçimde planlanması anlamına gelmektedir. Her gün hepimize 24 saatlik bir çek veriliyor Bunu en iyi şekilde harcamak bizim elimizde ancak bu çeki daha sonra harcamak üzere saklamak mümkün değil. Hepimiz aynı çeke sahibiz aramızdaki fark bu çeki nasıl kullandığımızla ortaya

Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Eğitimi

efqm

EFQM Modeli, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir değerlendirme aracıdır. Kuruluşlara, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olur. Kimler Katılabilir Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında yer alacak her düzeyde idari personel Programın Amacı

Problem(Sorun) Çözme Yaklaşımları/ Teknikleri Eğitimi

problem

21. yüzyıl becerileri ne gerektiriyor ? Yaratıcı düşünme, Eleştirel düşünme , İşbirlikli Çalışma ve Problem Çözme Problem Çözme; Bir sorun gördüğünde harekete geçerek onu çözmeye yönelik inisiyatif kullanmak, 21. yüzyıl kazanımları arasında en öncelikli olanıdır. Kişi; yaratıcılığını, eleştirel düşünme ve işbirlikli çalışabilme becerisini bir sorunu çözmek üzere harekete geçtiğinde kullanacaktır. Problem çözme becerisi, kabaca, “sorunu

TS EN 16001 ve ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi Standartları

enerji yönetimi

Kuruluşların en önemli gider kalemlerinden biri enerjidir. Rekabet ortamında , kaliteden vazgeçmeden, bu maliyetin düşürülmesi önemlidir. Ayrıca enerjinin kısıtlı olmasıda diğer bir etkendir. Tüm bunlar günümüz dünyasındaki kuruluşların, bu konuyu 1. öncelikli hedefleri arasına koymalarını gerektirmektedir. Kimler Katılabilir İyileştirme çalışmalarında yer alacak personeller Programın Amacı Bu standart enerji yönetiminin esaslarını ortaya koymaktadır. İlgili kuruluş isterse

Engelli Farkındalığı Eğitimi

Engelli

Tüm İnsanlar eşit doğar ve toplumsal katılımda eşit haklara sahiptir. Ancak bazı bireyler sosyal, bilişsel veya fiziksel durumları nedeniyle, bu haklara sahip olamamaktadır. Engelli bireyler, söz konusu haklardan gerektiği gibi yararlanamayan bireylerin başında gelmektedir. Engellilerle ilgili aşılması gereken en önemli sorunların başında, toplumda engelli farkındalığı yaratılması ve Engellilerin anlaşılabilmesi sorunudur. Engel türü ne olursa olsun,