Eğitim Yaklaşımımız

011Nereye, Ne Zaman, Nasıl?
Bugün geçmişte hiç olmadığı kadar şiddetli bir rekabet ile karşı karşıyayız. Rekabet öylesine güçlü ki, ancak sürekli değişen koşullara uyum gösterebilen, daha önce düşünülmemişi düşünüp imkansızı başarabilen örgütler ayakta kalabiliyor. Bu yarışta sadece ürün / hizmeti geliştirmek yetmiyor. Teknolojik gelişmelerin kullanıcısı değil, üreticisi; değişimin izleyicisi değil, yaratıcısı olmak gerekiyor.

Bu hedefe ulaşmada herşeyden önce teknolojiyi kullanan insan kadar, yaratıcı insana ihtiyaç var. Değişimin başlatıcısı olmak için organizasyonun temel unsuru olan insanın, teknoloji üretebilecek şekilde -doğru zamanda doğru eğitimle- geliştirilmesi zorunlu.

DAMS Eğitim Uzmanları; hedefleriniz ve organizasyonel ihtiyaçlarınıza yönelik olarak eğitim ihtiyaçlarınızı tesbit etmekte, katılımcı seviyelerini ve pozisyonlarını dikkate alarak interaktif eğitim programlarını oluşturmaktadırlar.

Eğitim Yolculuğu :

1.Aşama: Eğitim Öncesi Süreç
Kuruluş ve katılımcı hedeflerinin belirlenmesi
Belirlenen hedeflere göre eğitimin kuruma özgü tasarlanması
(Sadece davranış düzeyinde değil, bilinç düzeyinde de farkındalık yaratmayı amaçlayan ve anlatım, tartışma, uygulamaların yanısıra örnek olay, rol oynama, serüvenle / yaşayarak öğrenme tekniklerinin de yoğun olarak kullanılldığı tasarımlar)
Tasarlanan eğitimin kuruma sunumu
2.Aşama: Eğitim Süreci
Bilgi ve becerinin keşfetme ortamında paylaşılması
Uygun katılımcı sayısının sağlanması
Uygun eğitim ortamının sağlanması
3.Aşama: Eğitim Sonrası Süreç
Katılımcılar tarafından eğitim performansının değerlendirilmesi
Değerlendirme formlarının istatistiksel olarak raporlanması
Eğitim Sertifikasının verilmesi
Arzu Eden Kuruluşa Eğitimden Sonra Uygulanan Ölçme Ve Değerlendirme
Amacımız ” Beklentimizin üstünde bir eğitimdi ” demenizi sağlamaktır.