Hakkımızda

001Vizyonumuz

Her kurum ve/veya kişiye özel, mutlak gelişime odaklı tasarım ve çözümler üreten bir firma olarak tanınmak.

Misyonumuz

Hizmetimiz sonunda kurum ve/veya kişilerde rekabet avantajı getiren bir değişim yaratmaktır.

Politikamız

Hizmet verdiğimiz müşterilerimizi;

  • Dinlemek ve anlamak,
  • İhtiyaçlarına uygun tasarımlar yapmak / çözümler sunmak,
  • “Birlikte öğrenilen“ bir beraberlik oluşturmak,
  • Öğrendiklerini geliştiren ve yaygınlaştıran organizasyon temellerini atarak süreklilik sağlamak,
  • Tüm bu hizmetleri verirken değerlerimizden sapmamak,

hizmet anlayışımızın esasını oluşturur.

Değerlerimiz

Dürüstlük                 :Müşterilerimize, iş arkadaşlarımıza ve ortaklarımıza açık, adil, dürüst davranırız ve ahlak kurallarına uyarız.

Ortaklık                    : İşbirliği içerisinde olduğumuz taraflarla karşılıklı yarar ilişkisine dayalı ,sürekli ilişkiler kurarız.

Ekip Çalışması          : Birlikte çalıştığımız kişilerin enerjilerini ve yaratıcılıklarını birleştirir,iş açısından en iyi çözümlere ulaşmak ve en yüksek performansı yakalamak için onları teşvik ederiz.

Ekonomik Değer Yaratmak : Sermayeyi ve insan kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak ekonomik değer yaratırız.

Gelişim Ortamları Yaratmak: Herkesin kişisel olarak gelişebildiği,katıldığı ve eğlendiği ortamlar oluştururuz.

Farklılığa Değer Vermek      : Müşterilerimiz,iş arkadaşlarımız , ortaklarımız arasındaki farklılıklara değer veren ve bu farklılıkların sinerjisinden yararlanılan ortamlar yaratırız.

Yaratıcılığı Desteklemek     : Yaratıcılığı ve risk almayı ödüllendiren ve destekleyen bir ortam yaratarak ,işin yürütülmesiyle ilgili yeni ve daha etkili yolların sürekli bir biçimde gündeme gelmesini ve denenmesini sağlarız.

Anlayışlı Olmak         : Kendimizi iletişim kurduğumuz kişilerin yerine koyup düşünmeye ve birlikte olduğumuz kişileri anlamaya çalışırız.

Sorun Çözücü Olmak : Sorunları bulmak,tanımlamak ve çözüm üretmek için olanaklarımızı en etkin biçimde kullanırız. Sorunun parçası değil çözümün yaratıcısı olmak için çaba harcarız.

Değişimi Başkasından Beklememek : Yeni fikirleri dinler,araştırır ve bir kazanç olarak görürüz.