Eğiticinin Eğitimi

e.eğitimi

Öğretme; öğrenilmesi planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesi işidir . Öğretme ve öğrenme birbiriyle yakın ve karşılıklı ilişkiler içinde, davranış değişmesini sağlamaya yönelik etkinlikleri kapsamaktadır .

Öğretmen/Eğitmenin rolü öğrenmeyi sağlamaktır. Öğretenin kişilik özellikleri ile bilgi düzeyinin öğrenmeye etkisinin yanısıra öğretme yöntemleri de büyük etki yapar.Yapılan bir araştırmaya göre, insanlar okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %26’sını, gördüklerinin %36 sını ve yaşadıklarının %90’ını unutmuyor. Görülmektedir ki, insan ancak uygulama içerisinde yaşayarak öğrenmekte ve öğrendiklerini de unutmamaktadır.

Kimler Katılabilir
Eğitici olarak görev alan / alacak çalışanlar.

Programın Amacı
Katılımcıların, beklenti ve ihtiyaçları karşılayabilecek etkin eğitim programları hazırlayıp sunabilmeleri için gereken bilgiyi paylaşmak ve planlama ve sunuş becerilerini arttırmaktır.

Programın Kazanımları
• Katılımcılara uygun eğitim programı hazırlama becerisi
• Program içine dahil edilmiş ise eğitimler için oyun planlama, uygulama ve değerlendirme konularında deneyim kazanımı
• Sunum becerilerinin gelişimi

Program İçeriği

 • Yetişkinler nasıl öğrenir?
 • Eğitim Öncesi Hazırlıklar ve Tasarım
  o Konunun seçimi, amaç ve kapsamın belirlenmesi.
  o İçeriğin oluşturulması
  o Sunuş araçlarının ve görsel malzemelerin belirlenmesi
  o Eğitim yöntemlerinin belirlenmesi
  o Katılımcı analizi
 • Eğitmenin hazırlığı
  o Eğitmenin konuyla ilgili donanımı- Konuya hakimiyet
  o Program akışına hakimiyet
  o Zaman planına uygunluk
  o Konular arası geçişleri planlama
  o Hatırlatıcı not hazırlama
  o Eğitim malzemelerine hakimiyet
 • Lojistik
  o Eğitim yerinin ve araçlarının kontrolu
  o Uygun oturma düzeninin seçilmesi
  o Eğitim materyallerinin hazırlanması
 • Eğitim Süreci
  o Etkili ve ilgi çekici bir giriş yapmak
 • Etkili Sunuş Teknikleri
  o Eğiticinin temel yetkinlikleri
  o Kişisel imaj
  o Sözlü iletişim becerileri (Hitap, ses kullanımı, dil kullanımı, vurgulama, vb.)
  o Beden dilini anlamak ve kullanmak
  o Gruba hakimiyet
  o Farklı yaklaşımlar ve yarattığı farklı sonuçlar
  o Zamanı etkin kullanma, program akışına uyma
  o Eğitim materyallerini etkin kullanma
 • İlgi ve katılımı artırmak
  o Dinleme türleri
  o Soru sorma teknikleri
  o Dikkati konuya çekme
  o Katılımcılar arasındaki farklılıkları gözetmek
  o Tartışma yönetimi
 • Zor Katılımcıların Yönetimi
  o Önyargılı katılımcılar
  o İlgisiz katılımcılar
  o Program akışının hızına ayak uyduramayan katılımcılar
  o Çok bilen katılımcılar
  o Zor sorularla sıkıştıran katılımcılar
  o Çok konuşan, konuyu dağıtan katılımcılar
  o İtiraz eden katılımcılar
  o Fısıldaşan katılımcılar
  o Katılımcılar arasında çıkan tartışmalar
  o Şikayet eden katılımcılar
 • Eğitimin Kapanışı
 • Eğitim Etkinliği Değerlendirme

Program Süresi
İhtiyaca göre ve uygulanacak yöntemlere göre belirlenir

Program Yöntemi
Anlatım, Tartışma, Örnek olay, yaşayarak öğrenme, video çekimi ve seyredilmesi