Engelli Farkındalığı Eğitimi

Engelli

Tüm İnsanlar eşit doğar ve toplumsal katılımda eşit haklara sahiptir. Ancak bazı bireyler sosyal, bilişsel veya fiziksel durumları nedeniyle, bu haklara sahip olamamaktadır. Engelli bireyler, söz konusu haklardan gerektiği gibi yararlanamayan bireylerin başında gelmektedir.
Engellilerle ilgili aşılması gereken en önemli sorunların başında, toplumda engelli farkındalığı yaratılması ve Engellilerin anlaşılabilmesi sorunudur. Engel türü ne olursa olsun, toplumsal yaşamda engelli tabanlı ayrımcılıkla mücadele edebilmek, çağdaşlaşmanın ve yaşam kalitesini artırmanın bir gereğidir.

Kimler Katılabilir
• 8 yaş ve üstü öğrenciler
• 8 yaş üstü herkes

Programın Amacı
• Toplumsal sorunlar hakkında bir bakış açısı geliştirmek
• Engelli Farkındalığını arttırmak
• Bireysel sorumluluk anlayışını geliştirmek
• Birlikte çalışma kültürüne katkı sağlamak
• Problem çözme becerilerine katkı sağlamak

Programın Süresi
1 gün (6 saat)

Program Yöntemi
Anlatım, yaşayarak öğrenme