Finansal Tablolar Ve Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler

026

Yönetme; önemli ölçüde finansal raporlama araçlarına dayanır. İyi bir finansal raporlama sisteminin sağlayacağı sürekli bilgi akışı, üst düzeydeki yöneticilere daha sağlıklı karar alma, yetki delege etme ve kendilerine bağlı bölümleri daha etkili bir şekilde yönetme ve denetleme olanağını verir. Denetim ve değerlendirme için yöneticilerin yapacakları dolaysız perakende gözlemler yeterli değildir.Bu gözlemler finansal raporların sağlayacağı bilgilerle desteklenmelidir. Finansal analiz yapılmadan, uygulama sonuçları önceden saptanmış standartlarla karşılaştırılmadan, etkili bir denetim ve değerlendirme yapılmasına olanak yoktur.

Kimler Katılabilir
Finansal değerlendirmeler yapan herkes

Programın Amacı
Finansal tablolar ve finansal tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında bilgilendirmek

Programın Kazanımları
Finansal değerledirmeleri yapabilme ve buna göre karar alma

Programın İçeriği

 • Finansal Tablolar
  o Bilanço Ve Gelir Tablosunun Genel Yapısı
  o Bilanço Ve Gelir Tablosunu Oluşturan Unsurların İncelenmesi
  o Bilanço Ve Gelir Tablosunun Analize Hazırlanması
  o Kullanılan Analiz Yöntemlerinin İrdelenmesi
  o Bilanço ve Gelir Tablosunun Yapısal Açıdan Analiz Edilmesi
  o Bilanço ve Gelir Tablosunun Analizinde Oran Analizi

  • Yapısal Açıdan Değerlendirmede Kullanılan Oranlar
  • Karlılık Açısından Değerlendirmede Kullanılan Oranlar
  •  Büyüme Açısından Değerlendirmede Kullanılan Oranlar
  •  Kredibilite Açısından Değerlendirmede Kullanılan Oranlar
 •  Finansal Tabloların Analizinde Yatay Analiz Yöntemi
 •  Finansal Tabloların Analizinde Dikey Analiz Yöntemi
 •  Varlık Yapısının Analizi
  o Borç Yapısının Analizi
  o Sermaye Yapısının Analizi
 • Varlık Sermaye Bağıntısının Analizi
  o Borç Yapısının Analizi
  o Sermaye Yapısının Analizi
 • Satışlar ve Stokların Genel Yapısının Analizi
  o Satışların Maliyeti Tablosunun Analizi
  o Analiz Sonuçlarının Raporlanması
 • Fiyatlar Genel Seviyesindeki Yükselişin Mali Tablolara Etkisi Ve Düzeltilmesinde Kullanılan Yöntemler
 • Uygulamalar

Program Süresi
2 gün

Program Süresi
Anlatım, tartışma, uygulamalar