Finansal Yönetim

036

Yönetme; önemli ölçüde finansal raporlama araçlarına dayanır. İyi bir finansal raporlama sisteminin sağlayacağı sürekli bilgi akışı, üst düzeydeki yöneticilere daha sağlıklı karar alma, yetki delege etme ve kendilerine bağlı bölümleri daha etkili bir şekilde yönetme ve denetleme olanağını verir. Denetim ve değerlendirme için yöneticilerin yapacakları dolaysız perakende gözlemler yeterli değildir.Bu gözlemler finansal raporların sağlayacağı bilgilerle desteklenmelidir. Finansal analiz yapılmadan, uygulama sonuçları önceden saptanmış standartlarla karşılaştırılmadan, etkili bir denetim ve değerlendirme yapılmasına olanak yoktur.

Kimler Katılabilir
Finansal Yönetimle ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen tüm yöneticiler.

Programın Amacı
Kurumun başarılı bir biçimde yönetilebilmesi, kurumun iç ve dış finansal koşullarının iyi tanınması ile mümkündür. Günümüzde bir çok kurum, hem faaliyetleri hem de finansal yapısı açısından dışa açılmayı amaç edinmektedir. Programda, yöneticilerin yurt içi ve dışı finansal koşullar açısından bilgilendirilmesi hedef alınmıştır.

Programın Kazanımları
Finansal değerledirmeleri çok yönlü yapabilme ve buna göre karar alma

Programın İçeriği

• Finansal Bilgi Sistemi
• Finans Yönetimi
• Finansal Karar Alma
• Finansal Tabloları Okuma
• Maliyet ve Kar Analizi
• Maliyet, Hacim ve Kar Analizi
• Finansal Analiz
• Finansal Planlama
• Nakit Yönetimi
• Alacak Yönetimi
• Stok Yönetimi
• Yatırım Yönetimi
• Sermaye Yönetimi

Program Süresi
Min. 2 gün

Program Yöntemi
Anlatım, Tartışma, Örnekler, Uygulamalar