HACCP –Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları

HACCP

Gıdanın her yaş grubunda, sürekli kullanılan ve direkt vücuda alınan bir ürün olması, tehlikelerinin özel bir yöntemle değerlendirilmesini gerektirir.
Hazard Analysis and Critical Control Point – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları yöntemi ile gıdayı etkileyen personel, ekipman, hammadde, ortam hijyeni değerlendirilerek tüketiciye sağlıklı ürün teslimi hedeflenir

Kimler Katılabilir
Gıda alanında çalışanlar

Programın Amacı
Riskleri kontrol altına alarak gıda tüketicilerinin sağlığını korumak

Programın Kazanımları
Fiziksel, biyolojik ve kimyasal riskleri doğru ve eksiksiz şekilde belirleyebilme
Kritik kontrol noktası kavramını anlama
Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilgi ve beceri kazanımı

Program İçeriği

 • Terimlerin ve Amacın Tanımlanması
 • HACCP Ekibinin Oluşturulması
 • Ürünün Tanımlanması
 • Ürünün Amaçlanan Kullanımı ve Tüketici Gruplarının Tanımlanması
 • Üretim Akış Şemasının Oluşturulması
 • Akış Şemasının Üretim Hattında Kontrolü
 • Tehlike Analizi: Gıdanın Hasatından Üretime Kadar Geçen Her Aşamada Tehlikelerin Saptanması ve Önlemlerin Belirlenmesi
 • CCP’lerin saptanması
 • Tanımlanan Her Bir CCP İçin Kullanılacak Limit ve Kontrol Kriterlerinin Belirlenmesi (Hedef Düzey ve Tolerans)
 • CCP’lerin ve Kriterlerin Kontrol ve İzlenmesi İçin Sistem Oluşturulması
 • Gerekli Olduğu Durumlarda CCP’lerin Düzeltici Önlemlerin Alınması
 • Kayıtların Tutulması
 • Sistem Etkinliğinin Kanıtlanması
 • HACCP Planının Gözden Geçirilmesi

Program Süresi
2 Gün

Program Yöntemi
Anlatım,tartışma,örnekler,grup çalışmaları