İç Denetçi Eğitimi

Denetçi

Günümüzün iş ortamında, etkili ve etkin bir iç denetim fonksiyonuna sahip olmak gerçek bir gerekliliktir. İç denetim, etkin kurumsal yönetişimin temel köşe taşları arasındadır. İç denetimin misyonu, paydaşlara risk-bazlı ve objektif güvence, tavsiye ve öneriler ve içgörü sağlayarak kurumsal değeri korumak ve geliştirmektir. Genellikle bir denetim komitesinin gözetimi altında, iç denetçiler, kurumun prosesleri, operasyonları ve hedeflerini gözden geçirirler ve üst yönetime ve yönetim kuruluna kritik konularda bilgiye dayanan kararlar verebilmeleri için gereken bilgileri sağlarlar.

Kimler Katılabilir
Kalite/ Çevre / İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını şirketlerinde başlatmış / başlatacak veya Kuruluş İçi Kalite/Çevre / İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerinde görev alacak olan çalışanlar, diğer sistemleri denetleyecek kişiler

Programın Amacı
Eğitimde, katılımcılara ,firmalarında Kuruluş İçi Kalite veya Çevre Denetimi yapmaları amacıyla ; Denetimin Nasıl Planlanacağı ? Etkin Bir Şekilde Nasıl Uygulanacağı ve takibi , sisteme katma değer sağlayacak yöntemlerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Programın Kazanımları
Kuruluş faaliyetlerini vizyon, misyon, hedefler ve diğer kuruluş kuralları ve ilgili milli/uluslar arası mevzuata göre denetleme ve raporlama becerisi kazanımı
Sorunların erken tespiti ve iyileştirme fırsatı yakalanması
Bağımsız denetimin yönetime ve müşteriye güvence vermesi

Programın İçeriği
• TS EN ISO 19011 İç Denetçi Kılavuzu , 2012
• Denetiminin Amaç Ve Hedefleri
• Firma Üst Yönetiminin Görevleri
• Denetimin Planlanması
• Denetim Öncesi Hazırlık
• Denetim Gerçekleştirme
• Denetimin Raporlanması
• Denetimlerin Değerlendirilmesi Ve Takibi
• Karşılaşılan Tipik Problemler
• Denetimde İletişim Problemleri
• Vaka Çalışmaları ve sunuş

Program Süresi
Denetlenecek sistemlere göre değişir.

Program Yöntemi
Anlatım, örnek uygulamalar, grup çalışmaları, sınav