İşletme Bütçeleri Hazırlanması

030

Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.” Peter F. Drucker

İşletme yönetiminin en önemli fonksiyonları planlama ve kontroldür ve bütün yönetim kararlarının temelini oluştururlar.
İşletme bütçeleri; işletmelerin saptanmış amaçlarına ulaşmalarında gerekli eylemlerin yerine getirilmesi amacıyla gereksinim duyulan kaynakların nasıl sağlanacağını ve nerelerde kullanılacağının plânlanmasıdır
Bütçe kontrolü; bütçe ile saptanan işletme amaçlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan sapmaların kontrol ve değerlendirilmesi işlemlerini içerir

Kimler Katılabilir
Bütçe çalışması yapan herkes

Programın Amacı
İşletme bütçelerinin oluşturulması ile ilgili teknikler hakkında bilgilendirmek
İşletmenin hedeflerine ve kaynaklarına uygun şekilde bütçe belirlemesi yapmak

Programın Kazanımları
İşletme bütçelerini doğru, uygulanabilir, denetlenebilir şekilde yapabilme

Programın İçeriği

  • Finansal Bilgi Sistemi Ve Bu Sistem İçerisinde İşletme Bütçelerinin Yeri
  • İşletme Bütçelerinin Oluşturulmasında Maliyet Açısından Çeşitli Kavramlar
  • Bütçe Hazırlanması Esnasında Kullanılan Bütçeleme Teknikleri
  • İşletme Bütçelerinin Hazırlanması
  • Satış, Üretim Maliyetleri, Satışların Maliyeti, Faaliyet Giderleri, yatırım, Nakit, Proforma Gelir Tablosu, Proforma Bilançonun bütçelenmesi
  • Tüm Bütçelere Ait Ayrıntılı Uygulamalar Ve Bütçe Taslaklarının Oluşturulması

Program Süresi
2 gün

Program Yöntemi
Anlatım, Tartışma, Örnekler, Uygulamalar