ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

cevre

Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda islahı korunması ve geliştirilmesi gerekir.
‘Kirleten öder’ prensibi çerçevesinde ‘ ekonomik faaliyet sırasında ortaya çıkan kirliliğin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmaması için alınması gereken önlemlerin maliyetlerinin kirliliğe sebep olan tarafından üstlenilmesi ‘ de diğer sorumluluğumuzdur.

Çevre Yönetim Sistemi tüm bunların yapılmasına yönelik kuralları eksiksiz tanımlar ve sürekliliğini sağlar. Sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluş olduğunuzu tüm taraflara gösterir.

Kimler Katılabilir
Mevcut ISO 14001:2004 sistemlerini revize edecek veya ilk defa bu sistemi kuruluşlarında oluşturacak her kademe personel, bilgi sahibi olmak isteyen herkes

Programın Amacı
Katılımcılara, bu standarda uygun sistemin kurulması için gereken bilginin sağlanması

Program İçeriği

 • Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?
 •  ISO 14001 Standart Maddeleri
  • Kapsam
  • Atıf yapılan Standartlar
  • Terimler ve Tarifler
  • Kuruluşun Bağlamı
  • Liderlik
  • Planlama
  • Destek
  • Operasyon
  • Performans Değerlendirme
  • İyileştirme

Program Süresi
ISO 14001:2004 bilgisi olanlar için 1 gün, ilk defa eğitim alacaklariçin: 2 gün

Program Yöntemi
Anlatım, tartışma, örnek dokuman gösterimleri ve uygulamaları