ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi (Üretim / Hizmet)

puko

‘’Geleceğin tüm yönetim sistemi standartları için yeni ‘Yüksek Seviye Yapı’
Bir kuruluşun var olması ve sürekliliğini sağlaması için ihtiyacı olan tüm işletim gereklerini sunuyor yeni ISO 9001:2015
• Kaynakların etkin kullanımı
• Geliştirilmiş risk yönetimi
• Liderlik
• Hedefler, ölçüm ve değişiklik üzerine vurgu
• İletişim ve farkındalık
• Daha az kuralcı gereksinimler
• Farklı büyüklük veya yapıdaki parçaları birbirine uyduran düzen
• Ürün/hizmet beklentilerinin karşılanmasıyla artan müşteri memnuniyeti

Kimler Katılabilir
Mevcut ISO 9001:2008 sistemlerini revize edecek veya ilk defa bu sistemi kuruluşlarında oluşturacak her kademe personel, bilgi sahibi olmak isteyen herkes

Programın Amacı
Katılımcılara, bu standarda uygun sistemin kurulması için gereken bilginin sağlanması

Program İçeriği
Standart maddelerinin uygulama örnekleri ile anlatımı
• Kapsam , Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar ,Terimler ve Tarifler
• Kuruluşun bağlamı ve Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
• İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
• Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi (Kalite yönetim sistemi ve prosesleri )
• Liderlik , Liderlik ve taahhüt
• Politika
• Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
• Planlama
• Değişikliklerin planlanması
• Destek
• Kaynaklar
• Yeterlilik
• Farkındalık
• Dokümante edilmiş bilgi
• Operasyon (Operasyonel planlama ve kontrol )
• Ürün ve hizmetler için şartlar
• Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
• Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü
• Üretim ve Hizmetin Sunumu
• Performans değerlendirme
• İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
• İç tetkik
• Yönetimin gözden geçirmesi
• İyileştirme ve Sürekli iyileştirme

Program Süresi
ISO 9001:2008 bilgisi olanlar için 1 gün, ilk defa eğitim alacaklar için: 2 gün

Program Yöntemi
Anlatım, tartışma, örnek dokuman gösterimleri ve uygulamaları