ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001/ HACCP/ ISO 50001/ SA8000 Sistemleri Kurma Danışmanlığı

Entegresistemler

Yeni Ufuklar
Kalite kavramının ön plana çıkmasıyla oluşturulan ve gönüllü bir standart olmakla beraber müşterilerin talebi doğrultusunda zorunlu bir yapıya dönüşen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda yeni sorumlulukların da eklendiğini görüyoruz. ” Üçlü Sorumluluk “ olarak da adlandırılan bu yapı “ Çevre, İnsan sağlığını, Can ve Mal Güvenliğini korumayı, canlı veya cansız tüm çevreyi ve gelebilecek risklere karşı tüm önlemleri almayı “ gerektirmektedir.

Üçlü Sorumluluk Kapsamında olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerine ilave olarak SA 8000 Sosyal Sorumluluk, HACCP Gıda Güvenliği, TS EN 16001 veya ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gibi standartlarda kuruluşların rekabet edebilmeleri için gerekenleri yerine getirmelerinde yol gösteriyor

Ortak yapılar içeren bu standartların entegre olarak kurulmasıyla, müşteri memnuniyetini sağlayan ürün / hizmet kalitesinin sağlanmasının yanı sıra, işletmenin ürün / hizmeti üretirken etkileşim halinde olduğu tüm çevrenin korunması ( can , çevre, mal güvenliği, kaynak kullanımı ) sağlanmakta,  ayrı ayrı tasarlanması ve uygulamaya alınmasının yaratacağı dublikasyonlar, zaman kaybı ve danışmanlık / eğitim maliyetleri de önlenmektedir.

DAMS, birden fazla sistemin aynı anda tasarlanması ve uygulamaya alınması konusunda gelen danışmanlık hizmet taleplerinde, niteliklerin ve uzmanlıkların doğru şekilde harmanlandığı bir proje ekibi ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir.