Life Kinetik ”Beyin Gücünüzü, Yaratıcılığınızı Geliştirin”

 

Life Kinetik, bedensel hareket ve göz idmanları yoluyla beyin becerilerini geliştirmek üzere hazırlanmış, üç boyutlu düşünce modeli olan snaptik modeli içeren bir programdır.

Kimler Katılabilir
• İlkokul ve üstü Öğrenciler
• Alana ilgi duyan tüm eğitimciler

Programın Amacı
• Beyin hücreleri olan nöronlar, birbirleriyle bağlıdırlar ve beynin öğrenme hızına bağlı olarak yeni ağlar                         oluştururlar.
• İnsanların görme duyusu, beyinsel algının %80’ini oluşturmaktadır. Bu nedenle görme algımız, davranış ve                  tutumlarımızın şekillenmesinde büyük ölçüde etkili olmaktadır.
• Her bir yeni uygulanan hareket ve sonucunda elde edilen başarı, beynin işleyişinde yapısal değişiklikler                         oluşturmaktadır.
• Nöronal öğrenme süreçlerini devamlı desteklemek için ise sürekli alışılmadık, yeni ve rutin olmayan, yinelenen           hareket görevleri uygulanmalıdır.
• Life kinetik söz konusu bu süreçleri uygulayarak, kişinin mümkün olduğunca daha fazla beyin alanını                             kullanmasını sağlayarak, beyninde yeni nöron bağlantıları oluşturmayı ve böylece bireyin yaşamındaki tüm                  alanlar için, ölçülebilir bir iyileşme oluşturmayı amaçlamaktadır.

Programın Kazanımları
• Arka arkaya gelen görevler, daha hızlı sonuçlandırılır.
• Derste bahsedilen konu hakkında önemli noktalar kaçırılmadan anlaşılır.
• Aynı anda beyin farklı aktiviteleri daha kolay yönetebilir.
• Karşılaşılan problemler karşısında çözüm yolları daha kolay şekilde seçilir.
• Farklı görevlerden birbirine geçiş hızlanır ve bu durum günlük yaşantımızdaki stres ve kaygının azalmasına katkı        sağlar.
• Bir metnin okunması hızı artar, okunan metinlerin anlaşılma oranı artar.
• Görsel hafızanın gelişmesi nedeniyle, algı ve dikkat düzeyi gelişir.
• Konsantrasyon artışı sayesinde hata yapma oranı azalır ve ders verimliliği ölçülebilir düzeyde artar.

Program Süresi 
• 12 hafta (haftada 1 saat)
• Grup (20 kişi)

Program Yöntemi
Anlatım ve egzersizler

Life Kinetik Uygulaması Sonucu Yapılan Araştırmalar ( Ön test ve son testlerle gerçekleştirilmiştir)

Alman Silahlı Kuvvetler Üniversitesi’nin Araştırması, Neubiberg, 2008 ‚‘‘Denge ve koordinasyon artışı testleri‘‘
ALUTO Enstitüsü’nin Araştırması, 2009 ‘‘ Hata yapma oranında düşüş‘‘
Köln Üniversitesi’nin Araştırması, 2010 ‚‘‘Dikkat katsayılarında artış, zeka katsayılarında artış, doğru karar verme ve karar verme hızı artışı, mümkün olduğunca fazla bilgiyi mümkün olduğunca hızlı işlemek’’