Oyun Temelli Öğrenme, Nasıl Daha İyi Öğretirim

egt_tasarimi

Yeni bir bin yıla girilen, bilgi çağını yaşayan günümüz dünyasında meslekler, bakış açıları, çalışma şartları ve teknikleri hızla değişime uğramaktadır. Herhangi bir örgün eğitim kurumundan mezun olmakla kazanılan beceri ve mesleki bilgiler, bu alanlardaki hızlı değişim karşısında bir süre sonra yetersiz kalmaktadır. Verimliliği artırarak ayakta kalmak ve büyümek isteyen işletmelerle, kalkınmayı sağlayarak refah düzeyini yükseltmeyi amaçlayan ülkeler işgörenlerini görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitime tabi tutarak her türlü gelişmeye anında ayak uydurmak; hatta her türlü gelişmede öncü olmak durumundalar. Eğitimin sürekliliğinin gereği gibi zaman kısıtının olması ve yapılan yanlışların yüksek bedeli, verilecek bu eğitimlerin etkinliğinin önemini artırmakta bunun da nitelikli öğretmen/ eğitmenle sağlanacağı yadsınamaz bir gerçektir.

Sadece duyduğumuz zaman unutulduğu,
Duyma ve görme ile biraz hatırlandığı,
Duyma, görme ve konu ilgili soru sorma ve tartışma durumunda anlamaya başlandığı,
Tüm bunlarla ilaveten yaptıkları zaman bilgi ve beceri kazanıldığı ,
Hatta başkasına anlattıkları zaman bilgilerin kalıcılığının sağlandığı görülmüştür

Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi öğrenir ve öğrenmelerimiz o kadar kalıcı olur.

Grup eğitimlerinde grubun uyumunun sağlanması da eğitimin etkinliğinde önem arzeder.

Grup uyumunun desteklenmesi, eğlenerek / yaparak öğrenme; eğitimin amacına uygun yaşantıların düzenlenmesiyle gerçekleşir.

Eğitmenlerinizle birlikte çalışılarak, mevcut eğitim programlarınıza bunları sağlayacak buz kırıcılar ve etkinlikler/yaşantılar ilave edilir. Bu uygulamaların ne zaman/ nasıl yapılacağı, nasıl değerlendirileceği ile ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirilerek , eğitim etkinliğiniz arttırılır.