OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

isg.1

İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Nasıl ekmek bizim için bir değerdir ve hiçbir şekilde yere atmaz, üzerine basmaz isek insan hayatını korumanın da çok daha önemli bir değer olduğunun bilinci ile hareket etmeli ve hiçbir çıkarı insan hayatı önüne koymamalıyız
Bu sistem bütünsel bir yaklaşımla işi ve işin içinde yer alan işçiyi korumak için gerekleri eksiksiz ortaya koymakta ve sürekliliğini sağlamaktadır

Kimler Katılabilir
Mevcut OHSAS 18001:2007 sistemlerini revize edecek veya ilk defa bu sistemi kuruluşlarında oluşturacak her kademe personel, bilgi sahibi olmak isteyen herkes

Programın Amacı
Katılımcılara, bu standarda uygun sistemin kurulması için gereken bilginin sağlanması

Program İçeriği
• Terimler ve Tanımlar
• İSG Yönetim Sistemi
• Genel şartlar
• İSG Politikası
• Planlama
• Hasar Belirleme, Risk Değerlendirmesi ve Belirleme Kontrolleri
• Yasal ve Diğer Şartlar
• Amaçlar ve Programlar
• Entegrasyon ve Operasyon
• Kaynaklar, Roller, Sorumluluklar, Mesuliyet ve Yetkili
• Yeterlilik Eğitim ve Farkındalık
• İletişim İştirak ve Danışma
• Belgelendirme
• Belgelerin Kontrolleri
• Operasyonel Kontrol
• Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale
• Denetleme
• Performans Ölçülmesi ve Takibi
• Uyumluluğun Değerlendirmesi
• Kaza İncelemesi, Uyumsuzluk, Düzeltici Eylem ve Önleyici Eylem
• Kaza İncelemesi
• Uyumsuzluk, Düzeltici Eylem ve Önleyici Eylem
• Kayıtların Kontrolü
• İç Denetim
• Yönetimin Gözden Geçirmesi

Program Süresi
OHSAS 18001:2007 bilgisi olanlar için 1 gün, ilk defa eğitim alacaklariçin: 2 gün

Program Yöntemi
Anlatım, tartışma, örnek dokuman gösterimleri ve uygulamaları