Yaratıcı Drama Temel Eğitimi

Yaratıcı Drama Temel Eğitimi

Yaratıcı drama, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun tüm eğitimcilere önerdiği bir eğitim yöntemidir. Uygulamalı bir öğrenme biçimi olan yaratıcı drama, herhangi bir konuyu rol oynama yolu ile ele alarak, bir grup ile birlikte canlandırmalar yapmaktır. Devamı »

Problem(Sorun) Çözme Yaklaşımları/ Teknikleri Eğitimi

Problem(Sorun) Çözme Yaklaşımları/ Teknikleri Eğitimi

21. yüzyıl becerileri ne gerektiriyor ? Yaratıcı düşünme, Eleştirel düşünme , İşbirlikli Çalışma ve Problem Çözme Problem Çözme; Bir sorun gördüğünde harekete geçerek onu çözmeye yönelik inisiyatif kullanmak, 21. yüzyıl kazanımları arasında en öncelikli olanıdır. Devamı »

Life Kinetik ”Beyin Gücünüzü, Yaratıcılığınızı Geliştirin”

Life Kinetik ”Beyin Gücünüzü, Yaratıcılığınızı Geliştirin”

Life Kinetik, bedensel hareket ve göz idmanları yoluyla beyin becerilerini geliştirmek üzere hazırlanmış, üç boyutlu düşünce modeli olan snaptik modeli içeren bir programdır. Devamı »

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

cevre

Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda islahı korunması ve geliştirilmesi gerekir. ‘Kirleten öder’ prensibi çerçevesinde ‘ ekonomik faaliyet sırasında ortaya çıkan kirliliğin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmaması için alınması gereken önlemlerin maliyetlerinin kirliliğe sebep olan tarafından

OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

isg.1

İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Nasıl ekmek bizim için bir değerdir ve hiçbir şekilde yere atmaz, üzerine basmaz isek insan hayatını korumanın da çok daha önemli bir değer olduğunun bilinci ile hareket etmeli ve hiçbir çıkarı insan hayatı önüne koymamalıyız Bu sistem bütünsel bir yaklaşımla işi ve işin içinde yer alan işçiyi korumak için gerekleri

ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi (Üretim / Hizmet)

puko

‘’Geleceğin tüm yönetim sistemi standartları için yeni ‘Yüksek Seviye Yapı’ Bir kuruluşun var olması ve sürekliliğini sağlaması için ihtiyacı olan tüm işletim gereklerini sunuyor yeni ISO 9001:2015 • Kaynakların etkin kullanımı • Geliştirilmiş risk yönetimi • Liderlik • Hedefler, ölçüm ve değişiklik üzerine vurgu • İletişim ve farkındalık • Daha az kuralcı gereksinimler • Farklı

Bilinçte Kalite Eğitimi

kalite bilinci

Mekanınız 10 numara, para da gani ama işi bugün ve yarın kârlı yapmak için kalite bilincine sahip çalışanlara ihtiyacınız var. Her birinin başında bekleyemezsiniz. Siz doğru sistemi kurun ve geri çekilip izleyin. Kimler Katılabilir Üst kademe yöneticilerinden başlayarak tüm personel. Programın Amacı Müşteriye ürün anlamında ( hizmet ürünleri dahil) sunulanların benzerleştiği ortamda, personelin yaratacağı farklılıklar

Telefonda İletişim Becerileri Eğitimi

Henüz kuruluşunuz ile iş yapmamış ve size telefonla ulaşmak isteyen bir müşteri adayı için onu etkileyecek ne görkemli bir büro, ne de diğer iş atmosferi vardır. Tüm bunların yerine sadece telefondaki ses… O ses ve görüşme şekli sonucu etkiliyor. O an kazanabilirsiniz veya kaybedersiniz . Bir çok kişinin çalışması ile kazanılmış müşteriler de bu noktada kaybedilebilir

İç Denetçi Eğitimi

Denetçi

Günümüzün iş ortamında, etkili ve etkin bir iç denetim fonksiyonuna sahip olmak gerçek bir gerekliliktir. İç denetim, etkin kurumsal yönetişimin temel köşe taşları arasındadır. İç denetimin misyonu, paydaşlara risk-bazlı ve objektif güvence, tavsiye ve öneriler ve içgörü sağlayarak kurumsal değeri korumak ve geliştirmektir. Genellikle bir denetim komitesinin gözetimi altında, iç denetçiler, kurumun prosesleri, operasyonları ve

Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi

‘’ Süreç Yönetimi = Hedeflerle Yönetim ‘’ Her kuruluş kâr etmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi çeşitli kaynaklar ve işi yapma biçimleri gerektirir. Kuruluşun vizyon, misyon ve hedeflerine göre yapılandırılmamış ve birbiriyle ilişkileri ortaya konmayarak her biri bağımsız bir işmiş gibi yapılandırılan faaliyetler kuruluşu hedeflerine ulaştırmaz Süreçleri yukarıda belirtilen şekilde tanımlamak, her sürecin

Zaman ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi zamanımızın; amaçlarımızı, sorumluluklarımızı, zevklerimizi ve sosyal yaşamımızın içerdiği etkinliklerimizi bir arada yürütebilecek bir biçimde planlanması anlamına gelmektedir. Her gün hepimize 24 saatlik bir çek veriliyor Bunu en iyi şekilde harcamak bizim elimizde ancak bu çeki daha sonra harcamak üzere saklamak mümkün değil. Hepimiz aynı çeke sahibiz aramızdaki fark bu çeki nasıl kullandığımızla ortaya

Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Eğitimi

efqm

EFQM Modeli, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir değerlendirme aracıdır. Kuruluşlara, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olur. Kimler Katılabilir Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında yer alacak her düzeyde idari personel Programın Amacı

Problem(Sorun) Çözme Yaklaşımları/ Teknikleri Eğitimi

problem

21. yüzyıl becerileri ne gerektiriyor ? Yaratıcı düşünme, Eleştirel düşünme , İşbirlikli Çalışma ve Problem Çözme Problem Çözme; Bir sorun gördüğünde harekete geçerek onu çözmeye yönelik inisiyatif kullanmak, 21. yüzyıl kazanımları arasında en öncelikli olanıdır. Kişi; yaratıcılığını, eleştirel düşünme ve işbirlikli çalışabilme becerisini bir sorunu çözmek üzere harekete geçtiğinde kullanacaktır. Problem çözme becerisi, kabaca, “sorunu