Problem(Sorun) Çözme Yaklaşımları/ Teknikleri Eğitimi

problem

21. yüzyıl becerileri ne gerektiriyor ? Yaratıcı düşünme, Eleştirel düşünme , İşbirlikli Çalışma ve Problem Çözme
Problem Çözme; Bir sorun gördüğünde harekete geçerek onu çözmeye yönelik inisiyatif kullanmak, 21. yüzyıl kazanımları arasında en öncelikli olanıdır. Kişi; yaratıcılığını, eleştirel düşünme ve işbirlikli çalışabilme becerisini bir sorunu çözmek üzere harekete geçtiğinde kullanacaktır. Problem çözme becerisi, kabaca, “sorunu tanımlamak/analiz etmek”, “alternatif çözümler üretmek”, “en uygun çözümü planlamak”, “uygulamak” ve “değerlendirmek” adımlarından oluşmaktadır

Kimler Katılabilir
İyileştirme çalışmalarında yer alacak herkes

Programın Amacı
Problemin özünü anlayabilme, önemli olanı önemsiz olanla ayırtedebilme, değişik açılardan bakabilme, nedenleri sonuçları anlayabilme ve doğru yöntemleri kullanarak kök nedenlere ulaşıp çözümlendirme bilgisinin kazandırılmasıdır. Kişilik özelliklerinin problem çözmeye etkisi ve olması gereken davranış biçimleride programda ele alınmaktadır

Programın Kazanımları
Sorunların stres veya başka bir sorun yaratmadan çözülebileceğinin öğrenilmesi
Sorun çözme bilgi ve becerilerinin kazanımı

Program İçeriği
• Problem( Sorun) çözme yaklaşımları
 Basit düşünmenin önemi
 Kişiler Neden Problemlere Çözmek Üzere Yaklaşmazlar / Yaklaşamazlar ?
 Önerilen Yaklaşımlar
• Problem(Sorun) çözme / Kök Neden Analiz Teknikleri
 Analiz Edilecek Verilerin Tesbiti
 Veri Toplama Metodları
 Akış Diyagramı Hazırlanması
 Çetele
 Histogram
 Neden Sonuç Diyagramı ve Beyin Fırtınası
 Pareto Tekniği
 Gruplandırma
 Dağılma ve Korelasyon
 Kontrol Şemaları
• Çözüme Karar Verme
 Fayda Maliyet Analizi
 Risklere Göre Sıralama

Program Süresi
2 gün

Program Yöntemi
Anlatım, örnek uygulamalar, yaşayarak öğrenme, grup çalışması