Proje Yönetimi Eğitimi

Proje yönetimi

Büyük ve karmaşık işler çeşitli disiplinlerin bir arada çalışmasını ve genelde yüksek kaynak kullanımını gerektirir. Gerçekleştirilecek işte çalışacakların ve diğer kullanılan maddi kaynakların maliyeti artırmamak içinde işin uygun bir zaman içinde gerçekleştirilmesi gerekir. İyi Planlanmayan ve yürütülemeyen bir iş proje sahiplerine ciddi zararlar verebilir. Tam tersinin olması ise verimliliği ve karı ciddi oranda arttırır. Bugünün iş yaşamında, projelerin başarısız olması, başarılı olmasına oranla daha kolaydır.Bu sebeplerle profesyonel proje yönetimi prensipleri ve metodolojilerini bilmek önemlidir.

Kimler Katılabilir
Projelerde yer alacak her kademe personel.

Programın Amacı
Belirli başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı, bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütünü olan projelerin; performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşması için eldeki kaynakları en verimli şekilde nasıl yönetileceğini ortaya koyar.

Programın Kazanımları
Bir projeyi planlama, yürütme, takip ve kontrol etme için gereken becerilerin kazanımı

Program İçeriği
• Proje nedir?
• Proje amaç, kapsam, hedeflerinin belirlenmesi
• Proje ekibinin ve görev dağılımın belirlenmesi
• İletişim kurallarının belirlenmesi, alt yapısının temini
• Karar alma yaklaşımlarının belirlenmesi
• Zaman ve Toplantı yönetimi kuralları
• Proje planlaması teknikleri
• Süre planlama teknikleri
• Bütçe Oluşturma
• Çatışma yönetimi
• Risk yönetimi
• Projenin Lansmanı
• Proje takibi ve ilerleme raporları
• Projenin kapanışı, raporlama ve kayıtların muhafazası

Program Süresi
2 gün

Program Yöntemi
Anlatım, tartışma, örnekler, uygulamalar