Risk Analizi Eğitimi

risk 1

Kuruluşların faaliyetlerini yürüttüğü kendi sınırları içinde veya dışında, kendi personelini veya yaptıkları iş nedeniyle etkileyebilecekleri diğer kişileri ve etkiledikleri çevreyi koruması yasal sorumluluk olduğu kadar bir sosyal sorumluluktur . Bunu sağlamanın yolu etkili bir yöntemle tüm faaliyetlerin risk analizlerini yapmaktan geçer.

Kimler Katılabilir
Risk analizinde yer alacak herkes

Programın Amacı
Riskleri kontrol altına alarak can ve çevre sağlığını, malların korunmasını sağlamak

Programın Kazanımları
Çevre ve iş güvenliği ile ilgili çeşitli metodlarla risk analizi yapabilme becerisi kazanma

Program İçeriği

  • Risk Değerlendirme Nedir / Niye yapılır
  • Risk Değerlendirme Ekibinde Kimler Olmalıdır ?
  • Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durum Nedir ?
  • Risk Nedir ?
  • Risk değerlendirme için en çok kullanılan metodlar
  • Risk Değerlendirme Uygulaması

Program Süresi
Min. 1 gün

Program Yöntemi
Anlatım, tartışma, örnekler, grup çalışması