Sistem/ Süreç Dokümantasyonu Eğitimi

dokumantasyon

Sürekli değişen ortam şartlarında standart işleyiş tarzları rekabete engeldir, diye düşünülebilir.
‘’Bugün en önemli güç bilgi’’ Denenmiş ve başarılı olmuş hatta denenmiş ama başarısız olmuş bilgilerin dokumante edilmesi gerekir. Önemli olan bu bilginin nihai bilgi olduğu yaklaşımı içinde olmamaktır. Bilgi geliştirilmeli ve daha iyisi ortaya konduğunda , dokumantasyon da bu yeni bilgilerle güncellenmelidir. Daha iyisi ortaya konana kadar kuruluş içinde herkes tanımlı işleyiş kurallarına göre işi gerçekleştirmelidir. Bu da dokumantasyonu gerekli kılar.

Kimler Katılabilir
Sistem kurulmasında görev alacak her kademe yöneticiler.

Programın Amacı
Tüm katılımcılara ; Sisteme katma değer sağlayacak dokümanların tespiti, etkin dokümantasyon oluşturma, doküman kontrolü bilgileri uygulamalı olarak verilecektir.

Programın Kazanımları
İçerikte yer alan dokumantasyonları oluşturabilme için gereken bilgi ve becerinin kazanımı

Program İçeriği
• Proses İş Akış Şemalarının Oluşturulması
• Organizasyon Şemasının Ve Görev Tanımlarının Oluşturulması
• Kalite Politikası , Hedefler Ve Stratejilerin Hazırlığı
• Prosedür /İş Talimatı Hazırlanması
• Destek Dokümanların Hazırlığı ( Plan, Form gibi )
• El Kitabı Hazırlığı
• Dokumantasyon Kontrolünün Sağlanması

Program Süresi
1 ila 3 gün ( Program içeriğinin tümünün ve uygulamalarla beraber istenmesine bağlı olarak gün sayısı değişir )

Program Yöntemi
Anlatım, örnekler, uygulamalar