Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi

‘’ Süreç Yönetimi = Hedeflerle Yönetim ‘’
Her kuruluş kâr etmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi çeşitli kaynaklar ve işi yapma biçimleri gerektirir. Kuruluşun vizyon, misyon ve hedeflerine göre yapılandırılmamış ve birbiriyle ilişkileri ortaya konmayarak her biri bağımsız bir işmiş gibi yapılandırılan faaliyetler kuruluşu hedeflerine ulaştırmaz

Süreçleri yukarıda belirtilen şekilde tanımlamak, her sürecin dış/iç müşteri beklentileri doğrultusunda ihtiyaçlarını tespit etmek ve temin etmek, süreç işleyişini ve süreçlerin birbirleri ile ilişkilerini dış/iç müşteri anlayışıyla ve hedeflenen sonuç elde edilecek şekilde organize etmek ise süreçleri yönetmektir.

“ Tren son vagonu perona gelince durur. “
Süreç yönetiminin önemli bir adımı da sürecin performansını ölçebilmektir. Tren perona geldi mi ? Evet . Fakat nasıl geldi ? Zamanında kalktı mı ? Yolda sorun oldu mu ? Zamanında vardı mı ?

Kimler Katılabilir
Tüm üst ve orta kademe yöneticiler

Programın Amacı
Bu programın amacı, süreç kavramı ve süreç yönetimi hakkında bilgi vermek, bir firmada süreçlerin nasıl belirleneceğini ve süreç iyileştirme metodolojisini anlatmak, katılımcıları firmalarında süreç yönetimini başlatacak ve sürekli iyileştirme yapacak düzeye getirmektir.

Programın Kazanımları
Süreçleri belirleme, analiz etme, hedeflerle yönetilebilir hale getirme bilgisi ve becerisi kazanımı

Program İçeriği
• Şirket Vizyon,misyon,politika ve hedefleri
• Şirketi “Vizyon,misyon,politika ve hedeflerine” ulaştıracak süreçlerin belirlenmesi
• Süreç nedir ?
• Süreçlerin tanımlanması
• Süreç sınıflandırması
• Süreç hiyerarşisi (ana süreç – süreç – alt süreç)
• Süreç yönetimi nedir?
• Süreç sahibi ve süreç ekibinin özellikleri ve sorumlulukları
• Performans göstergeleri
• Sürecin durumu
• İyileştirilecek süreçlerin seçimi
• Süreç İyileştirilme metodolojisi
 Sürecin Mevcut Durumunun Saptanması
 Sürecin Çözümlenmesi ve İyileştirme Seçenekleri Tesbiti
 İyileştirmenin Uygulanması
 İyileştirmenin performans göstergeleri ile takibi

Program Süresi 
2 Gün

Program Yöntemi
Anlatım, tartışma, örnek olay, grup çalışması, yaşayarak öğrenme