Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Eğitimi

efqm

EFQM Modeli, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir değerlendirme aracıdır. Kuruluşlara, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olur.

Kimler Katılabilir
Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında yer alacak her düzeyde idari personel

Programın Amacı
Katılımcıları, Toplam Kalite Yönetimi anlayışının işletmede yerleşmesi için yapılacak çalışmalar ve teknikleri hakkında bilgilendirmek

Programın Kazanımları
• Tüm tarafları dikkate alan bir yaklaşım ile memnuniyet artışı ve performansa etkisi
• Güçlü ve zayıf yönlerin ortaya konması ile korunması veya iyileştirilmesi gerekenlerin belirlenmesi
• Doğru vizyon, misyon, hedef belirlemesi
• Ortak bir dil ve düşünce tarzının oluşturulması
• Mevcut ve planlanan girişimlerin bütünleştirilmesi, tekrarların önlenmesi ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi
• Kuruluşun yönetim sistemi için temel bir yapı oluşturması

Programın İçeriği
Eğitim KALDER programına uygun olarak verilmektedir.
• Toplam Kalite Kavramı
Organizasyon Kültürü
 Yönetim Yaklaşımı
 Değerler
 Herkesin Katılımı
 Sıfır Hata, Hataları Önleme Yaklaşımı
• Toplam Kalite Yönetimi’ne Geçişte Plan Hazırlama
• İş Mükemmelliği Modeli
• Özdeğerlendirme (Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti)
 Özdeğerlendirme Ekibinin Oluşturulması
 Özdeğerlendirme Sonrası Geliştirme Planlarının Oluşturulması,uygulamaya alınması ve takibi
• Geliştirme Faaliyetlerinin İş Mükemmelliği Modeline göre Değerlendirilmesi

Program Süresi
Firma ile yapılan görüşmelere/değerlendirmelere göre belirlenir.

Program Yöntemi
Anlatım, tartışma, örnekler, grup çalışması