Toplam Kalite Yönetimi,EFQM Sistemi Kurulması

efqm

Mükemmelliğe Giden Yol
Dünya ekonomilerinin bütünleşmesi arttıkça, rekabetin kapsam ve yoğunluğu da büyük ölçüde değişiyor. Başarılı işletmeler, yeni yönetim ve organizasyon yöntemlerine yöneliyorlar. Kalite rekabet gücünü artıran etkenler arasında öne çıkarken, müşterilerin mutluluğunu, çalışanların katılımını, kuruluşun tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmeyi ve sürekli gelişimi hedefleyen Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı yaygınlaşıyor.

EFQM Modeli, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir değerlendirme aracıdır. Model kuruluşlara, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olarak daha az kademeli, daha az kuralcı, yüz yüze ve çok yönlü ilişkilerin yürütüldüğü bir organizasyon sağlar.  Bu yapıda, çalışanlar “Müşteri Tatmini” hedefi doğrultusunda daha çok sorumlu ve yetkili olurken, yönetim kademeleri azalmakta ve üst yönetim günlük işlerden çekilerek daha stratejik roller üstlenmektedir.

Özdeğerlendirme Kriterleri: Liderlik, Politika ve Strateji, Çalışanların Yönetimi, Kaynaklar, Süreçler, Müşteri Tatmini, Çalışanların Tatmini, Toplum Üzerindeki Etki, İş sonuçları

Müşteri Tatmini, Çalışanların Tatmini ve Toplum Üzerindeki Etki konularında başarı; Politika ve stratejinin, çalışanların, kaynakların ve kalite sistemi ile süreçlerin etkin bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanabilir Böylece finansal ve finansal olmayan iş sonuçlarında mükemmeliğe ulaşılabilir.

DAMS, şirketlere Özdeğerlendirme çalışması yaparak gelişmeye açık alanları belirlemekte, bu alanlara yönelik iyileştirme planları oluşturmakta ve yapılan çalışmalar ile şirkete sürekli gelişme dinamizmi kazandırılmaktadır.