TS EN 16001 ve ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi Standartları

enerji yönetimi

Kuruluşların en önemli gider kalemlerinden biri enerjidir. Rekabet ortamında , kaliteden vazgeçmeden, bu maliyetin düşürülmesi önemlidir. Ayrıca enerjinin kısıtlı olmasıda diğer bir etkendir. Tüm bunlar günümüz dünyasındaki kuruluşların, bu konuyu 1. öncelikli hedefleri arasına koymalarını gerektirmektedir.

Kimler Katılabilir
İyileştirme çalışmalarında yer alacak personeller

Programın Amacı
Bu standart enerji yönetiminin esaslarını ortaya koymaktadır. İlgili kuruluş isterse sistem kurulduktan sonra belgelendirme yoluna da gidebilir Zorunlu değildir.

Programın Kazanımları
Tüm enerji kaynaklarının kaydı, izlenmesi
Enerji tasarrufu yapılması
Çalışanlarda enerji tasarrufu farkındalığının artırılması, yaygınlaştırılması

Programın İçeriği
• Enerji Verimliliği Kanunu
• Standardın Anlatımı
1 Kapsam
2 Atıf yapılan Standardlar
3 Terimler ve tarifler
4 Enerji yönetim sisteminin şartları
4.1 Genel şartlar
4.2 Yönetim sorumluluğu
4.3 Enerji politikası
4.4 Enerji planlaması
4.5 Uygulama ve işletme
4.6 Kontrol
4.7 Yönetimin gözden geçirmesi

Program Süresi
2 gün (Örnek/uygulama azaltılarak 1 günlük programda yapılabilir)

Program Yöntemi
Anlatım, örnek çalışmalar /uygulamalar