Yaratıcı Drama Temel Eğitimi

Yaratıcı drama, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’ nun tüm eğitimcilere önerdiği bir eğitim yöntemidir.
Uygulamalı bir öğrenme biçimi olan yaratıcı drama, herhangi bir konuyu rol oynama yolu ile ele alarak, bir grup ile birlikte canlandırmalar yapmaktır. Son yıllarda eğitimde sözel bilgi depolanmasının yerini, yaşantılara dayalı öğrenme almıştır.
Yaratıcı drama ile yapılan canlandırma ve doğaçlama çalışmaları, tiyatrodan farklı olarak, gösteri yapmaya yönelik değil, yaşantılar yoluyla öğrenme ve farkındalık kazanmaya yöneliktir.
Yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları sonuçlarına göre; öğrencinin pasif olduğu klasik ders sisteminde, bilginin öğrenilme ve tekrar hatırlanma oranı %10- %30 oranındayken, uygulamalı eğitim süreçlerinde bu oran %70- %90 civarında gerçekleşmektedir.

Kimler Katılabilir
Tüm öğretmen ve rehber uzmanlar, tüm eğitmenler

Programın Amacı
Bu program ihtiyaca göre belirlenmektedir
– Yaratıcı Drama bilgisi olup uygulama sorunu yaşayanlar
Öğretmenlerin bir çoğunun drama konusunda bilgisi olmakla beraber, eğitimlerine nasıl entegre edecekleri konusunda sorun yaşadıkları görülmektedir
– Yaratıcı Drama konusunda bilgisi olmayan veya yeterli bilgisi olmayanlar

Programın Kazanımları
Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Moral değerleri geliştirme
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Program Süresi
İhtiyaca göre belirlenir

Program Yöntemi
Anlatım, yaşayarak öğrenme