Yaratıcı İlişkilendirme

yaratıcılık

Yaratıcı kişiler diğerlerinden farklı ne yapıyor ?                                                                                ”İlişkilendirmek, sorgulamak, gözlemlemek, deney yapmak ve ağlar kurmak”

Yapılan araştırmalar; Yaratıcı düşünmenin kısmen genlere bağlı olduğunu ama daha büyük oranda geliştirilebilir olduğunu ortaya koymaktadır .
İlişkilendirme veya başka bir ifadeyle farklı alanlardaki ilişkisiz soruları, sorunları veya fikirleri başarılı bir şekilde pürüzsüzce bağdaştırabilme yeteneği, inovasyoncuların DNA’sında merkezi bir rol oynar. Deneyimlerimiz ve bilgi dağarcığımız ne kadar fazla çeşitlenirse beyin de kavramlar arasında o kadar fazla ilişki kurabilir. Yeni girdiler, yeni ilişkileri tetikler ve bazılarında bu durum yepyeni fikirlere yol açar. Steve Jobs’ın da sık sık gözlemlediği gibi “yaratıcılık, şeyler arasında ilişki kurmak”tan başka bir şey değildir..

Kimler Katılabilir
Öğrenciler, kuruluş çalışanları

Programın Amacı
Bu çalışmayla katılımcıların kendilerine, çevrelerine ve başkalarına ilişkin farkındalıkları artırılarak; kişilerin, içlerinde var olan, ancak çeşitli etkenlerle yitirdikleri yaratıcılığı keşfetmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonunda katılımcıların, alışılmışın ve bilinenin dışında, farklı, yeni, özgün olma, problemleri görme ve farklı çözüm yollarından giderek yeni sonuçlar çıkartmakla ilgili beceriler kazandırmaları beklenmektedir.

Program Kazanımları
Yaratıcı düşünme biçiminin kazanımı

Program Süresi
2 gün

Program Yöntemi
Anlatım, yaşayarak öğrenme